ما کی هستیم

هتل برج مسکونی دهکده

خانــه بــه‌عنــوان یکــی از مهم‌تریــن مفاهیــم زندگــی بشــر همواره از اهمیــت خاصــی برخــوردار است و کیفیــت نســبی فضــای  ســکونت در شــکل ‌گیــری شــخصیت فــرد و جامعــه تاثیر به‌سزایی دارد. انتخـاب بهتریـن  ممکـن بـرای زندگـی به‌همراه آسـایش، آرامـش، امنیت، سلامت روحی و جسـمی خانـواده از یک سو ودغدغـه هـای زندگی شـهرنشـینی معاصر از سـویی دیگـر، مـارا بـر آن داشـت تـابـرای دسـتیابی بـه فضایی مناســب بــرای زندگــی در شــهر تلاش کنیــم.

در ایــن راســتا و بعــد از مــاه ‌هــا مطالعــه و برنامــه ‌ریـزی متمرکـز بـر روی تمامـی مـوارد ذکر شده، ایـده طراحـی  اجـرای پـروژه «هتـل بـرج دهکـده» مطـرح شـد. مبنـای فکـری احـداث «هتـل بـرج دهکـده» در پاسـخ بـه نیازهـای یـک خانـه و سـاکنین آن در تعامـل بـا شـهر شـکل گرفت و روزبـه روز کامل‌تـر گردیـد تـا امـروز بـه جایـی رسـیده کـه ادعـا مـی کنیـم مـی‌توانیـم بـرای شـما زندگـی در خانه‌ای با امکانات هتل پنج ستاره را بـه ارمغـان بیاوریـم.

«هتـل بـرج دهکـده» در زمینــی بــه مســاحت ۳۰۰۰ مترمربــع در شهرســتان کــرج و درمجــاورت مجتمــع ویلایی دهکــده کــه از دیربــاز محــل ســکونت افــراد صاحــب نــام اســتان تهــران و البــرز بــوده واقــع شــده اسـت.ایــن بــرج در۲۰ طبقـه بـا ۲۶۷۰۰ متـر زیربنـا ساخته شدهاست که ۱۲۴۵۰ متـر آن مسـکونی و ۱۴۲۵۰ متـر را مشــاعات شــامل مــی شــود.
این مجموعه بــا بیــش از۶۰ نــوع خدمــات متنــوع بــا هــدف تامیــن آســایش و آرامــش خانــواده‌هـا در انتظــار خدمــت‌رسانی بــه میهمانــان و ســاکنین محتــرم است.

Photo-for-site-02

موقعیت مکانی هتل برج دهکده

با بیش از ۶۰ نوع خدمات تفریحی رفاهی

۲۶۵۰۰ متر مربع زیربنا در ۲۰ طبقه

۱

edge

EDGE یک سیستم گواهینامه ساختمان سبز بر مبنای استفاده کارآمد از منابع می­‌باشد که امکان محاسبه و مقایسه سریع هزینه استراتژی­های ساختمان را که هدف آن­ها مصرف انرژی، آب و انرژی نهان مصالح ساختمان است، برای تیم­های طراحی و فراهم می­‌آورد.

۲

LEED

در سال ۱۹۹۳ انجمن ساختمان سبز ایالات متحده تحت نظر کمیته محیط زیست انستیتو معماری آمریکا تشکیل شد.گواهینامه LEEDبه معنای ساخت مکان‌هایي سالم و سازنده‌تر به منظور کاهش تنش بر محیط زیست با استفاده از انرژی و منابع باصرفه و كارآمد مي‌باشد.

۳

RESET

استاندارد RESET ساختاری برای کیفیت داده ها ، نظارت مداوم و محک ایجاد می کند. این استاندارد از قدرت فن آوری برای ارزیابی عملکرد ساختمانها و فضاهای داخلی در مرحله عملیاتی آنها بهره می برد.

۱

سیستم تهویه مطبوع و هوای تازه

تهویه مطبوع به سیستمی گفته میشود که بتواند سه فاکتور رطوبت، دما و سرعت جریان هوا را کنترل کند. وظیفه سیستم تهویه مطبوع تامین هوای سالمی است که موجب رفاه حال ساکنین شود.ازاین رو مجموعه ما این امکان را فراهم کرده است که با تهویه هوا و دمش هوای تازه در واحدها ومشاعات، هوای با کیفیتی را در اختیار ساکنین و میهمانان قرار دهد

۲

مدیریت منابع آب خاکستری

استفاده مجدد از آب خاکستری در هتل برج مسکونی دهکده گامی مهم در جهت صرفه جویی در مصرف آب است چرا که بدون استفاده از آب آشامیدنی، برای مصارفی همچون شست وشوی خودرو، آبیاری فضای سبز و فلاش تانک توالت از این آب استفاده میشود.

۳

آسانسور با عملکرد

Green Motion یا فناوری حرکت سبز آسانسور حرکتی نوین در صنعت آسانسور است که با حداقل مصرف انرژی عضو گروه مصرفی انرژی +Aمیباشد. این آسانسور در هنگام قطع برق شبکه سراسری، قادر است بدون نیاز به برق شهر، ساعتھا کار کند بدون این که قطع برق شبکه مانعی در حرکت آن ایجاد کند.

۱

آتش و دود

طراحان و سازندگان ما علاوه بر استفاده از پوشش مقاوم در برابر حریق بر اساس استاندارد های اروپا از سیستم های اطفا و اعلام حریق و همچنین استفاده از سیستم سامانه هوشمند کنترل و مدیریت دود جهت خارج کردن دود بهره برده اند.

۲

گاوصندوق دیجیتال

گاوصندوق دیجیتال برای حفاظت از اسناد و اشیاء قیمتی تعبیه شده تا ساکنین در زمان سفر دچار نگرانی نشوند. این گاوصندوق طوری در فضای خانه طراحی و تعبیه شده است که تنها مالک خانه و یا افراد امین ایشان به آنجا دسترسی دارند و در معرض دید مهمانان و پرسنل خدماتی هتل برج نیست.

۳

حفاظت شبانه روزی و مانیتورینگ امنیتی تاسیساتی

در هتل برج مسکونی دهکده امنیت خانواده از تمامی لحاظ توسط نیروهای حراست و دوربین های مداربسته به صورت شبانه روزی تامین میگردد.و علاوه بر آن یک تیم به طور خاص در مکانی که به تمام دوربینها و مانیتورها اشراف دارد، مسئولیت کنترل سیستم مانیتورینگ امنیتی و تاسیساتی را نیز بر عهده دارد.

۱

خانه داری و کارپرداز

به دلیل درگیری در مشاغل و کمبود زمان برای نظافت و یا انجام اموراداری و خرید، ساکنین هتل برج میتوانند با استفاده از اپلیکشن مدیریت خدمات هتلی و انتخاب روز و ساعت مشخص اقدام به درخواست نیروی خدماتی خانه دار و یا کارپرداز کنند.

۲

IPTV و سیستم صوتی

به جای دریافت برنامه های تلویزیونی از طریق امواج که از آنتن روی پشت بام، دیش ماهواره یا کابل فیبرنوری به منزل وارد میشود، میتوان برنامه ها را از طریق یک ارتباط اینترنتی همزمان بارگزاری کرد و دید و همچنین تجهیز تمامی واحدها و مشاعات به سیستم صوتی است و شما در حین انجام امور روزمره در منزل خود میتوانید از شنیدن موسیقی با صدا و کیفیت مطلوب لذت ببرید.

۳

پارکینگ هیبریدی وکارواش اتوماتیگ

با توجه به این که خودروهای جدید مجهز به سیستم هیبرید هستند، هتل برج مسکونی دهکده در محل پارکینگ خودروها تجهیزات مرتبط با این سیستم را به کارگرفته تا ساکنین در صورت تمایل در استفاده از آن مشکلی نداشته و به راحتی خودرو خود را شارژ نمایند.همینطور کارواش اتوماتیک مستقر در پارکینگ طبقه -۲ برج است که مطابق دستور ساکنین و با رعایت تمامی نکات بطور روزانه شستشو و از طریق پارکمن هر روز صبح در محل ورودی هتل برج تحویل شما میدهد.

۱

سیستم مدیریت ساختمان (BMS)

BMS سیستمی است که به فعالیتها و امور ساختمانها نظارت داشته و در مواقع لزوم با توجه به تغییر شرایط محیطی تغییرات لازم را به طور خودکار اعمال مینماید. این سیستم میتواند با توجه به کاربری ساختمان(مسکونی، اداری، تجاری، بیمارستان و)... طراحی و اجرا شود و بر کلیه فعالیتها اعم از باز و بسته شدن درب ها، ورود و خروج افراد، سیستمهای روشنایی، سیستمهای تهویه مطبوع، پنجرهها و پرده اتاقها، سیستم صوتی و تصویری و ... نظارت داشته باشد.

۲

اپلیکیشن مدیریت خدمات هتلی

اپلیکیشن مدیریت خدمات هتلی، ابزاری جهت صرفه جویی زمان و مدیریت کلیه خدمات ارائه شده در هتل برج است. ساکنین جهت استفاده از هر یک از خدمات و امکانات پیشبینی شده تنها کافیست از طریق گوشی تلفن همراه، تبلت یا لپتاپ خود دستورات لازم را صادر نمایند.

آخرین مقالات

استان البرز، فردیس، بلوار بهاران غربی، نبش خیابان تابان
شنبه - پنجشنبه: 9:00 الی 21:00
© "هتل برج دهکده". تمامی حقوق محفوظ است.